Privacy Policy

Algemeen
Actiedarts.nl respecteert de privacy van alle gebruikers van de site en zorgt dat al alle persoonsgegevens vertrouwelijk worden behandeld. Wanneer je onze site bezoekt worden verschillende gegevens verzameld teneinde je een optimale dienstverlening te kunnen bieden.
In deze privacy statement wordt precies uitgelegd welke gegevens worden verwerkt, wat er met je gegevens worden gedaan en welke rechten je hebt. Actiedarts.nl draagt ervoor zorg dat volgens de van toepassing zijnde wet- en regelgeving de juiste meldingen bij de Registratiekamer hebben plaatsgevonden.

Welke gegevens worden door Actiedarts.nl verwerkt?
De gegevens die door Actiedarts.nl worden verwerkt bestaan uit twee categorieën. Enerzijds zijn dit gegevens die je zelf invult op het invulscherm indien je een bestelling via de site doet. Deze gegevens betreffen je identiteit (zoals naam, adres, email etc.) en gegevens die in verband staan met het door jou gekozen betaalmiddel. Anderzijds zijn dit de zogenaamde verkeersgegevens van de bezoekers van de site. Zo wordt het IP adres van uw computer geregistreerd. Tevens wordt naar je surfgedrag gekeken op de site van Actiedarts.nl.

Wat doet Actiedarts.nl met uw gegevens?
Het doel van het verwerken van de gegevens is:
– het verwerken van je bestelling, de betaling daarvan en de bezorging op het juiste afleveradres;
– het bevorderen van de gebruiksvriendelijkheid van site;
– het kunnen doen van (gepersonaliseerde) aanbiedingen en acties of het verstrekken van de voor jou relevante informatie of nieuwsbrieven.
De persoonsgegevens worden alleen voor bovengestelde doelen verwerkt.

Links
De site van Actiedarts.nl kan advertenties van derden of koppelingen naar andere sites bevatten. Op het privacy beleid van deze derden of hun sites heeft Actiedarts.nl geen invloed en is daarvoor niet verantwoordelijk.

Beveiliging
Alle gegevens worden gecodeerd en via beveiligde verbindingen verstuurd. Actiedarts.nl hanteert hierbij een beveiligingsniveau dat passend is bij de aard van de te beschermen gegevens.

Jouw rechten
Je kunt altijd aan Actiedarts.nl vragen welke gegevens over jou worden verwerkt. Hiervoor kunt u een e-mail sturen naar info@actiedarts.nl. Ook kan je per e-mail aan Actiedarts.nl vragen, verbeteringen, aanvullingen of andere suggesties doormailen.
Indien je geen prijs meer stelt op het ontvangen van informatie dan kan je via de afmeldprocedure zoals op de site vermeld, Actiedarts.nl hiervan op de hoogte stellen. Toezenden van informatie gebeurt alleen maar als je daarvoor je e-mailadres hebt opgegeven.